top of page

Veri Koruması

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?
Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu esas olarak teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıntılar, "İşlemenin kısıtlanması hakkı" altındaki veri koruma beyanında bulunabilir.


2. Barındırma

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırma sağlayıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu öncelikle IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sitesine erişimleri ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Barındırıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır ( Madde 6 Paragraf 1 lit.f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip edecektir.


3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Suad Yasin Yeşilyurt

 

ANTALYA / ALANYA / OBA MAH.

 

23160 Sokak,

34B DIs Kapi No.,

8 Ic Kapi No.,

07400 Posta Kodu

Temas etmek

 

Almanya: +4917676759009

Türkiye:+905347019819

heilersuad@gmail.com

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan reklam yapılmasına itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME ART. 6 ABS'li. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. İŞLEME İŞLEMLERİNİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA DAYALI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİLERİNİZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZ İÇİN İŞLENMESİ İÇİN ZORLAYICI NEDENLER SAĞLAYABİLMEDEN ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ
İŞLEME YASAL İDDİALARIN YARDIMI, UYGULANMASI VEYA SAVUNMASI İÇİN KULLANILMAKTADIR (GDPR Madde 21 Fıkra 1'e Göre İtiraz).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM İÇİN İŞLENİYORSA, BU TÜR REKLAM AMAÇLI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA PROFİLLENDİRİLMESİ İÇİN GEÇERLİDİR.
BAĞLI. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 (2)'ye Göre İtiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, bunun yerine hakkınız vardır.
  Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek. GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu verilere - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için izin verilebilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarından bazıları sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru menfaati vardır. İlgili bir izin talep edilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin), işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü

 • kullanılan işletim sistemi

 • Yönlendiren URL

 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı

 • Sunucu isteğinin zamanı

 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

E-posta, telefon veya faks ile sorular

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, kendisinden türetilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, meşru bir menfaatimiz olduğundan, sizin izninize (Madde 6 Para. 1 bent a) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Para. 1 bent.f GDPR) dayanmaktadır. Etkili İşleme sırasında bize gönderilen sorgular.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Datenschutzerklärung: Zitat
bottom of page